Vartotojų teisių gynimas

Vartotojų teisių gynimas

Jei Jūsų netenkina UAB "Kelionių akademija" ir/arba UAB "Aza tours" pateiktas atsakymas į Jūsų rašytinį prašymą/skundą dėl internetu įsigytos kelionės, galite pateikti pretenziją Valstybinei vartotoų teisių apsaugos tarnybai Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el.p. tarnyba@vvtat.lt, tel. 85 262 67 51, faks. (85) 279 1466, interneto svetainėje www.vvtat.lt (bei Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos teritoriniams padaliniams apskrityse).

Atkreipiame dėmesį, kad įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą Nr. 2013/11/ES dėl alternatyvaus vartotojų ginčų sprendimo (AGS) bei Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą Nr. 524/2013 dėl elektroninio vartotojų ginčų sprendimo (EGS), Europos Komisija sukūrė Elektroninio vartotojų ginčų sprendimo (EGS) platformą, kurioje galite užpildyti prašymo forma EGS platformoje https://ec.europa.eu/odr/.

 

Nuotolinės sutarties ir ne prekybos patalpose sudarytos sutarties atsisakymo sąlygos

Remiantis Civilinio kodekso 6.22810 staipsnio 12 punktu Vartotojui užsakius kelionę, o kelionės organizatoriui vykdant visas sutarties sąlygas, vartotojas neturi teisės atsisakyti nuotolinės sutarties ir ne prekybos patalpose sudarytos sutarties, nes sutartis sudaroma dėl apgyvendinimo ir laisvalaikio paslaugų, o sutartyje nustatytos konkrečio paslaugų teikimo datos. Sutarties atsisakymas galimas tik pagal sutarties sąlygas.

Šis punktas galioja UAB "Aza Tours" ir kitų UAB "Kelionių akademija" pardavinėjamų kelionės organizatorių kelionėms