Atostogų gidas

UAB „Aza Tours“ įgyvendina projektą pagal priemonę „E. komercijos modelis COVID-19“,
Nr. 13.1.1-LVPA-K-860 investicijos į e. komercijos diegimą, finansuojamą iš Europos regioninės plėtros fondo lėšų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų (projekto biudžetas -66 664,10 Eur, skirtas finansavimas - 49 998,07 Eur). Projekto trukmė nuo 2022 m. vasario 10 d. iki 2023 m. vasario 09 d.

Projekto tikslas - sukurta el. parduotuvė, suteikianti klientams galimybę savarankiškai užsakyti, valdyti ir apmokėti už paslaugas. Planuojama, kad įdiegus e-komercijos sprendinį bus sudarytos sąlygos teikti paslaugas efektyviau ir patogiau klientui, o kartu pasiekti suplanuotą pardavimo apyvartos didėjimą.

Dėka ES paramos projektas bus įgyvendintas per trumpesnį laikotarpį ir didesne apimtimi, o tai neabejotinai prisidės prie didesnio įmonės apyvartos didėjimo. Projektu siekiama padidinti įmonės konkurencingumą ir diegiamas e. komercijos modelis, prisidedantis prie įmonės augimo.